Фінансова звітність 2019 рік

Звіт незалежного аудитора 2019

Баланс на 31.12.2019Download
Звіт про фінансові результати за 2019Download
Звіт про рух грошових коштів за 2019Download
Звіт про власний капітал за 2019Download
Примітки за 31.12.2019Download
Звіт про управління 2019Download

ХОЛДИНГ
Plast Box
^