Фінансова звітність 2023 рік

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року ТОВ “Пласт-Бокс Україна” та звіт незалежного аудитора

^